Nhờ bạn thân “thử” chồng, cuối cùng mất cả chồng lẫn bạn

Nhờ bạn thân “thử” chồng, cuối cùng mất cả chồng lẫn bạn

Hai vợ chồng mỗi người một nơi, tôi luôn không yên lòng về chồng mình, muốn nhờ cô bạn thân làm phép thử, không ngờ tôi mất cả chồng lẫn […]

 

More in Giải trí