Truyện cười: Nhắm mắt lấy phải chồng đần

Truyện cười: Nhắm mắt lấy phải chồng đần

Cưới nhau xong, sống với nhau mấy tháng tôi mới kết luận rằng: Chồng tôi vừa dốt vừa đần. Không hiểu sao yêu nhau mấy năm mà tôi không biết […]

 

More in Giải trí